Aselec

Los empleos en energías renovables se disparan: 13.7 millones en una década

Les ocupacions en energies renovables es disparen: 13.7 milions en una dècada

L’Informe Anual 2023 publicat per l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA) i l’Organització Internacional del Treball (OIT) revela un notable augment en la força laboral del sector de les energies renovables en els últims anys. En 2022, el nombre d’ocupacions relacionades amb les energies renovables va ascendir a 13.7 milions, marcant un increment d’un milió d’ocupacions en comparació amb 2021. Este augment és encara més sorprenent quan el comparem amb els 7.3 milions d’ocupacions registrades en 2012.

Tecnologies Emergents en Energies Renovables

L’informe subratlla que, en 2022, l’energia solar fotovoltaica continua sent la principal font d’ocupació en el sector d’energies renovables, amb 4.9 milions de llocs de treball, representant més d’un terç de la mà d’obra total. L’energia hidroelèctrica i els biocombustibles també van mantindre nombres similars d’ocupacions en comparació amb 2021, amb al voltant de 2.5 milions cadascun. L’energia eòlica va contribuir amb 1.4 milions d’ocupacions, la qual cosa reflecteix la contínua expansió i diversificació de les fonts d’energia renovable.

Los empleos en energías renovables se disparan: 13.7 millones en una década

Ocupacions en Energies Renovables

L’informe emfatitza la importància de la qualitat i l’equitat de les ocupacions en el sector de les energies renovables. Però, com podem aconseguir això?

  1. Marcs coherents i complets: Establir marcs reguladors i legislatius que aborden aspectes crucials com a salaris justos, seguretat laboral, drets laborals i un diàleg social efectiu. Això no sols proporciona un ambient de treball segur i equitatiu, sinó que també garanteix que els treballadors tinguen veu en la presa de decisions relacionades amb el seu ús.
  2. Polítiques i accions de transició justa: La formulació de polítiques i accions específiques destinades a recolzar una transició justa cap a les energies renovables és essencial. Això implica considerar les necessitats dels treballadors i les comunitats afectades per la transició, proporcionant capacitació i oportunitats de reciclatge, així com garantir una transició sense dificultats per a aquells que treballen en indústries en transició.
  3. Abordar la desigualtat de gènere: La indústria de les energies renovables ha d’esforçar-se encara més per a abordar la desigualtat de gènere. Això inclou promoure oportunitats educatives i professionals per a dones en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM), a més d’implementar polítiques que fomenten una representació equitativa en tots els nivells i àrees de la indústria. La igualtat de gènere no sols és un imperatiu ètic, sinó que també enriqueix la diversitat d’idees i perspectives en el sector.
  4. Fomentar la diversitat: Per a aconseguir una força laboral més diversa i equitativa, és necessari promoure oportunitats per a joves, minories ètniques, grups marginats i persones amb discapacitats en el camp de les energies renovables. Això no sols ampliarà el talent disponible, sinó que també fomentarà la innovació i l’adaptació a les necessitats canviants del sector
  5. Cooperació global: La col·laboració a nivell internacional és essencial per a garantir que la transició energètica beneficie a tots. Els governs, les empreses i les organitzacions no governamentals poden treballar junts per a compartir millors pràctiques i recursos, la qual cosa facilitarà una transició justa i efectiva a tot el món.

Des d’ASELEC som conscients que la promoció de la qualitat i l’equitat en les ocupacions d’energies renovables és un esforç continu que requereix la participació activa de múltiples parts interessades. En seguir estes propostes, podem garantir que la transició cap a un futur més net i sostenible siga beneficiosa per a tots, sense deixar a ningú arrere.

FENIE FIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E. Fundación Fenie Energía