fbpx

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ASELEC garanteix la total privacitat de les dades personals dels clients i usuaris de la website. Totes les dades personals enviades per mitjà dels formularis o els correus-e que figuren en la pàgina web formen part d’un fitxer titularitat d’ASELEC, que ha sigut degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD).

Les dades de caràcter personal recollides a través de la web aselec.es seran objecte de tractament amb la finalitat de:

  • Gestionar la selecció de personal de la societat, en cas que procedisca l’enviament del seu curriculum vitae.
  • Gestionar-ne la compra.
  • Gestionar-ne la sol·licitud d’informació i/o consulta.

En cas de compra online, l’informem que les seues dades personals seran cedides al distribuïdor més pròxim al seu domicili que vosté designe a fi de gestionar la compra i lliurament dels articles. La negativa a la cessió de les seues dades farà impossible el procés de compra.

Se l’informa que té el dret d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seues dades personals mitjançant escrit dirigit al domicili social de l’entitat o al correu-e: aselec@femeval.es.

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.