fbpx

Aselec

Eleccions a la presidència d’ASELEC: 20 de desembre
12 Nov 2019

Eleccions a la presidència d’ASELEC: 20 de desembre

De conformitat amb el que es disposa en els Estatuts de l’Associació, després del venciment del mandat de l’actual President, el dia 9 de novembre, s’inicia el procés d’eleccions a la presidència d’ASELEC, que serà el 20 de desembre en reunió de l’Assemblea General a les 11:30 h.

El calendari electoral aprovat per la Comissió Electoral queda de la manera següent:

Presentació de candidatures a la presidència d’ASELEC: fins a les 19 hores del dilluns 25 de novembre de 2019.
– Termini per a possibles impugnacions: fins a les 14 hores del divendres 29 de novembre de 2019.
Eleccions a la presidència d’ASELEC: divendres 20 de desembre en reunió de l’Assemblea General, a las 11:30 hores en 1a. convocatòria i 12:00 hores en 2a. convocatòria. (S’enviarà una circular amb la corresponent convocatòria per a la reunió de l’Assemblea General).

Segons els Estatuts, el cens de votants quedarà compost per la composició del llistat d’empreses associades en data 31 de desembre de 2018.

Ostentaran la condició d’electors i elegibles tots aquells que siguen membres de ple dret de l’Associació, que estiguen al corrent del pagament de les quotes i no es troben incursos en cap de les causes de baixa de l’Associació.

Les candidatures a la presidència d’ASELEC hauran de presentar-se a la Secretaria Tècnica de l’Associació en el termini habilitat a aquest efecte, anteriorment assenyalat.

Cliqueu en aquest enllaç per a consultar els estatuts i el reglament electoral.

Tota la documentació corresponent està disponible en la Secretaria de l’Associació per a la seua revisió i consulta.

Per a qualsevol informació addicional no dubten a posar-se en contacte amb la Secretaria Tècnica de l’Associació en el tel. 963719761 o en el correu electrònic: aselec@femeval.es.

 

Sense un altre particular, reba una cordial salutació.
Signat Carlos Sánchez Torres
Secretari Tècnic.

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.