fbpx

Aselec

Contador M1DL3T-MID
21 Sep 2023

SACI millora i actualitza la seua gamma de comptadors

SACI, S. A. de Construccions Industrials, presenta els seus nous comptadors M1DL3-MID i M1DL3T-MID, tots dos amb millores de les seues anteriors versions, oferint característiques úniques en el sector de l’energia.

Els costos energètics són una de les majors preocupacions en totes les instal·lacions residencials, terciàries i industrials. Un factor determinant que va animar a SACI a dissenyar una solució per a controlar la instal·lació energètica a través del comptador M1DL3-MID. Un equip monofàsic, amb comunicació RS 485, muntatge en rail DIN i per a ús en interior.

L’equip actua com a comptador d’energia i mesura els paràmetres d’una xarxa monofàsica de baixa tensió. Disposa de comunicació RS 485. En la seua versió M1DL3T-MID, ofereix tarifes amb discriminació horària. El comptador monofàsic M1DL3-MID compta amb una pantalla LCD, amb caragol i protocol Modbus RTU, a més és directe i autoalimentat. Les dimensions són 18 x 72 x 90 mm. La carcassa està fabricada en PBT i PC.

Disseny M1DL3-MID

El M1DL3-MID està dissenyat i fabricat per a ambients mecànics M1 i electromagnètics E2, d’acord amb la directiva 2014/32/EU, i compleix amb les normes EN 50470-1/3 amb classe de precisió B per a energia activa i classe 2 per a energia reactiva. A més, ofereix alternatives com a analitzador, mesurant els diversos paràmetres d’un sistema monofàsic. Els valors mesurats es poden veure en display, o ser transmesos a través del port RS 485 amb protocol Modbus RTU.

L’actualització de la sèrie M1DL3 de comptadors directes implica també la seua adaptació a la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric. En un moment com l’actual, on el desplegament de la mobilitat elèctrica és imparable, cobra importància la instal·lació de comptadors com els desenvolupats per SACI.

El mercat té ja una tecnologia madura, que dona senyals adequada dels preus i ofereix nombroses possibilitats de càrrega dels vehicles als usuaris, i tal com reflecteixen els plans del Govern, l’objectiu per a 2023 és tindre disponibles 100.000 punts de recàrrega públics que se sumaran als milers que ja estan operatius per tota Espanya. L’objectiu a futur serà flexibilitzar la xarxa elèctrica amb els vehicles elèctrics oferint ingressos addicionals mitjançant el pagament per disponibilitat.

El present del mercat, preocupat per l’eficiència i l’estalvi energètic, al costat del desplegament del vehicle elèctric, justifiquen el desenvolupament i actualització del comptador monofàsic directe de SACI, que compta amb el certificat MID. MID és una directiva de la Unió Europea, que té per objecte harmonitzar molts aspectes de la metrologia legal en tots els estats membres de la UE. El seu principi més important és que aquells comptadors que reben una aprovació MID es puguen utilitzar en tots els països membres de la unió.

Aquells comptadors d’energia utilitzats per a facturació hauran de disposar de certificació MID. D’aquesta manera s’assegura la qualitat dels comptadors en haver sigut necessari un control per un organisme notificat que el justifica. Les noves solucions de SACI aborden el repte del subministrament energètic i l’eficiència en el consum des d’una perspectiva tecnològica, innovadora, que facilita la transició energètica cap a un futur més flexible, connectat, i descarbonitzat.

FENIE FIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E. Fundación Fenie Energía