fbpx

Aselec

30 Jun 2022

Publicació de la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions

L’aprovació de la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions constitueix una de les mesures incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’econòmica espanyola i pretén impulsar a mitjà termini un procés de transformació estructural y aconseguir a llarg termini un desenvolupament sostenible des d’un punt de vista econòmic financer.

De la mateixa manera, l’aprovació d’aquesta llei constitueix una de les principals mesures del Plan España Digital 2025 per a impulsar el procés de transformació digital del nostre país, de forma alineada amb l’estratègia digital de la Unió Europea, mitjançant la col·laboració publico privada que pretén fomentar la inversió en xarxes de molt alta capacitat, l’ús compartit de les infraestructures i recursos associats i la utilització compartida dels trams finals de les xarxes d’accés, com una de les palanques fonamentals per a rellançar el creixement econòmic, la reducció de la desigualtat, l’augment de la productivitat i l’aprofitament de les oportunitats que brinden les noves tecnologies.

A continuació, de forma resumida es recullen les principals novetats d’introduïdes per aquesta llei que resulten d’interès per al col·lectiu d’empreses instal·ladores:

  • Entre les definicions d’esta llei s’inclou la definició d’ “Empresa instal·ladora de telecomunicació, en l’anterior Llei General de Telecomunicacions esta definición no es contemplava.
  • Entre els requisits que promourà la normativa reguladora de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT), s’inclouen els conceptes “internet de les coses” i “edifici sostenible i connectat amb unitats de convivència superiors, pel que aquests conceptes s’hauran d’introduir en la reglamentació ICT actualment vigent.
  • El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital crearà i mantindrà un inventari de tots aquells edificis que disposen d’Infraestructures Comuns de Telecomunicacions instal·lades i una vegada creat, estarà a la disposició de les empreses instal·ladores de telecomunicació i dels operadors.
  • Se otorga a la CNMC la possibilitat d’imposar requisits d’accés i utilització als propietaris de cables o recursos associats, quan la duplicació d’aquestes infraestructures siga econòmicament ineficient o físicament inviable.
  • Entre les actuacions a dur a terme per les empreses instal·ladores de telecomunicació s’inclouen de manera específica la instal·lació o manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació que vagen a utilitzar-se per a prestar serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic.

 

Entrada en vigor: 30 de juny de 2022

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.