fbpx

Aselec

28 Jun 2021

FENIE 123/2021: ACORDS CONSELL DE MINISTRES DIJOUS 24 DE JUNY DE 2021

El Consell de Ministres celebrat durant dijous passat, ha aprovat, entre altres, un Reial decret llei per a adoptar mesures tributàries conjunturals i immediates per a baixar la factura de la llum dels consumidors.

La norma redueix l’IVA des del 21% al 10% des de la seua entrada en vigor fins al 31 de desembre de 2021 als consumidors amb una potència contractada inferior a 10 kW, sempre que el preu mig aritmètic del mercat majorista de l’electricitat corresponent al mes anterior al de l’últim dia del període de facturació haja superat els 45 euros per Mwh.

La rebaixa de l’IVA permetrà reduir la factura a 27,7 milions de llars, autònoms i empreses. La pràctica totalitat de llars es beneficiarà de la reducció de l’impost indirecte. El tipus del 10% en l’IVA s’aplicarà també al 72,5% dels contractes de subministrament d’electricitat d’empreses i negocis (no domèstics).

Així mateix, s’aplicarà un 10% d’IVA als consumidors vulnerables severs i en risc d’exclusió social (50% dels beneficiaris del bo social) fins a final d’any, amb independència de la seua potència contractada i del preu del mercat, la qual cosa beneficiarà a més de 612.000 hogars.

La rebaixa de l’IVA fins al 31 de desembre suposarà un estalvi per a llars, autònoms i empreses de 857,5 milions d’euros. L’impacte pressupostari es dividirà entre enguany i el pròxim perquè l’IVA dels mesos últims de l’exercici s’ingressarà en 2022. En termes de caixa, l’impacte per a enguany s’estima en 566 milions.

Suspensió de l’impost del 7%

La norma també suspén l’Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica (IVPEE) entre juliol i setembre. Aquest tribut grava amb un 7% els ingressos obtinguts per la venda de l’electricitat en el mercat majorista i es repercuteix en el preu d’aquest mercat i en la factura final.

Des de finals de 2020 i, especialment, des de març de 2021, l’augment de les cotitzacions del gas natural en els mercats internacionals i de les cotitzacions de CO₂ en el Mercat Europeu de Drets d’Emissió (MTS en anglés) ha provocat un indesitjat increment del preu de l’electricitat, que ha registrat un preu mitjà en el mercat majorista de 67,12 euros per MWh en maig i superior a 80 euros per MWh en el que va de juny, un preu molt superior als 34 euros per MWh registrats en 2020.

Es calcula que la rebaixa de l’IVA suposarà un descens de 6 euros al mes en la factura d’una llar mitjana, per la qual cosa la seua aplicació permetrà un estalvi de 36 euros fins a final d’any, mentre que la suspensió del IVPEE permetrà una rebaixa d’un 2% a un 3% en la factura de les llars, d’un 3% a un 6% per a pimes i empreses mitjanes i al voltant d’un 6% per a la gran industria.

La suspensió de l’impost implicarà una reducció de la recaptació d’uns 400 milions. Tanmateix, això no afectarà el dèficit públic perquè la caiguda dels ingressos porta aparellada una menor transferència des del pressupost de la Secretaria d’Estat d’Energia a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

La combinació de la reducció de l’IVA i de la suspensió del IVPEE reduirà la factura d’una llar mitja més d’un 12%.

Transformació del sistema energètic

El Govern porta tres anys treballant per a transformar el sistema energètic, complir els objectius climàtics i abaratir la factura de la llum. Entre les mesures que ha dut a terme en aquest temps destaca l’impuls a les energies renovables, la forma més barata de generar electricitat, a través de diferents línies d’ajuda o un nou model de subhastes, que permet traslladar de manera directa a tots els consumidors els estalvis que genera la producció renovable. La primera subhasta celebrada amb aquest model es va saldar amb un preu un 43% inferior al del mercat en el moment de la seua celebració; hui dia aqueixa diferència seria del 70%.

Addicionalment, el passat 1 de juny es va iniciar la tramitació de l’Avantprojecte de Llei per a repartir entre tots els consumidors el dividend que reben les centrals no emissores de carboni pel cost del CO₂ en l’MTS i reduir la factura elèctrica al voltant d’un 4,8% per als consumidors domèstics i d’un 1,5% per a la gran indústria.

Aqueix mateix dia el Govern va remetre al Congrés el Projecte de Llei de creació del Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric, que finançarà costos de les polítiques de foment de les renovables, cogeneració d’alta eficiència i valorització de residus i permetrà una reducció de la factura d’un 13% per als consumidors domèstics quan s’implante íntegrament

.Gràcies a aquestes actuacions, el preu de l’electricitat a Espanya baixarà sensiblement a mitjà termini, millorant la competitivitat del país: els mercats de futurs indiquen que rondarà els 68 euros per *MWh en 2022 i els 54 euros per *MWh en 2023, quedant per davall de mercats veïns tradicionalment més barats com el de França i Alemanya.

FENIE FIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E. Fundación Fenie Energía