fbpx

Aselec

12 May 2021

Canvis en el sistema tarifari elèctric: qüestions que tindre en compte

Tal com informa el Ministeri per a la Transició Ecològica, el pròxim 1 de juny de 2021 es produirà un important canvi en el sistema tarifari elèctric. Des d’ ASELEC, informem a totes les nostres empreses associades de la naturalesa d’aquestes modificacions. Amb aquesta nova factura es pretén fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica. D’aquesta manera, comptarà amb un major pes la part variable, que és la que depén de l’energia consumida.

El Consell de Ministres del 9 de març de 2021 va aprovar el Reial decret que fixarà la metodologia de càlculs dels càrrecs del sistema elèctric. Al costat d’ells, els nous peatges del sistema, fixats en la Circular 3/2020 de la CNMC.

Però, què són els peatges i els càrrecs?

Amb els peatges el consumidor cobreix els costos d’ús de les xarxes de transport i distribució de l’energia elèctrica. Per part seua, els càrrecs fan referència a altres costos del sistema. Tant el finançament de les energies renovables com el finançament del dèficit d’exercicis passats. També la cogeneració i els sobre costos que suposa la generació elèctrica a les Illes Balears i les Illes Canàries.

Com afecta aquesta nova tarifació a les PIMES?

Trobarem canvis substancials que afectaran les PIMES connectades en baixa tensió (actual 3.0 A) i en mitjana tensió (actual 3.1 A).

Principals novetats:

  • Es passa d’una diferenciació de preus de 3 a 6 períodes en potència i energia.
  • Els dies laborables tenen el mateixos tres períodes, però els preus difereixen depenent de l’època de l’any.
  • Els caps de setmana i festius estan inclosos en el període de vall.

Com afecta aquesta nova tarifació als consumidors industrials?

No s’introduiran modificacions en l’estructura de peatges 6.1 a 6.4. Per tant, continuaran comptant amb 6 termes de potència i 6 termes d’energia. Així mateix, s’adapta la definició dels períodes horaris a l’evolució registrada per la demanda. Tal com succeeix amb les PIMES, els dies laborals tenen tres períodes i els preus depenen de la temporada. És important tindre en compte que l’impacte sobre la part regulada de la factura depén del perfil de consum i del nivell de tensió.

Qüestions que tindre en compte

  • Encara que s’estiga acollit a una tarifa amb discriminació nocturna, també s’aplica la nova estructura.
  • Els consums propis de les empreses de transport i distribució d’energia elèctrica no paguen peatges.
  • El peatge 6.1 TD és aplicable a subministraments connectats en xarxes de tensió superiors a 1 kV i inferiors a 30 kV (nivell de tensió tarifari NT1) sense que s’establisca cap limitació de potència mínima (això és, ja no existeix l’obligació que la potència contractada del peatge 6.1 TD siga superior a 450 kW).
  • Les potències contractades en els diferents períodes han de ser majors o iguals que les contractades en el període anterior
  • Les potències contractades es poden modificar una vegada cada dotze mesos, a excepció del període transitori per a l’adaptació a la nova estructura de peatges, en el qual es permeten dos canvis.

Consulta tota la informació sobre la nova factura elèctrica en el web que ha posat en marxa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

FENIE FIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E. Fundación Fenie Energía