fbpx

Aselec

01 Jul 2021

ASELEC celebra la seua Assemblea General 2021

ASELEC va celebrar dimecres passat 30 de juny la seua Assemblea General 2021. L’esdeveniment va tindre lloc en la seu de l’associació, situada en l’edifici de la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (FEMEVAL).

Rafael Castillo, president d’ ASELEC, va obrir l’acte i va donar la benvinguda a totes les empreses presents, tant de manera presencial com virtual. Castillo va posar en valor les circumstàncies adverses a les quals el nostre sector en concret i la societat en general s’ha enfrontat en aquest últim any. A continuació, Carlos Sánchez, secretari tècnic d’ ASELEC, va procedir a la lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior, que va ser celebrada el passat 26 de juny de 2020.

L’assemblea va continuar amb la presentació del resultat econòmic de l’exercici 2020 i la proposta d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021. La presentació, que va ser a càrrec del President Rafael Castillo, va comptar amb l’aprovació majoritària de les persones assistents.

Modificació d’estatuts de l’associació

La modificació dels estatuts, punt central de l’Assemblea General, va girar entorn de diferents propostes:

  • Adaptació dels estatuts al llenguatge de gènere i canvi de denominació de l’associació.
  • Inclusió entre els fins de l’associació de la promoció d’activitats culturals i recuperació de béns i materials relacionats amb el sector.
  • Aprovació d’actes de disposició i gravamen sobre béns immobles.
  • Descripció tècnica del procediment de fusió i dissolució de l’associació.
  • Actualització del procediment electoral i el nombre de representants.

Tot i que la proposta de modificació va comptar amb un suport majoritari, no va poder ser aprovada per no comptar amb el quòrum mínim exigit pels actuals estatuts.

Donada la necessitat i importància dels canvis proposats, la directiva d’ ASELEC va anunciar la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària durant l’últim trimestre de l’any amb l’objectiu de sotmetre de nou a votació la modificació dels estatuts de l’associació.

Museo de la Electricidad

El Secretari Carlos Sánchez va explicar que en l’any 2002 es va signar l’acta liquidadora d’ARTTEL (Associació Valenciana d’Art i Tecnologia Elèctrica,) en la qual es va cedir el patrimoni museístic d’aquesta entitat a ASELEC. Des d’eixe moment, s’ha mantingut en custòdia sense donar-li una eixida. Al desembre de 2020 es va contractar un equip per a l’inventariat, triatge i catalogació d’aquest material, amb la pretensió de realitzar un museu virtual.Referent a això, s’ha establit un planning de treball. En aquests moments, s’està preparant la imatge gràfica del museu, que va ser presentada davant les empreses assistents. amb resultat de total grat.

Inversió en el centre formatiu de la Fundación FEMEVAL

Castillo va presentar el pressupost d’inversió de 50.000 euros en el centre de formació de la Fundación FEMEVAL de la localitat d’Alaquàs sobre la base dels acords en reunió de la Comissió Permanent.

Aquesta donació ha sigut emprada en un estudi de redistribució de les aules, en l’adquisició de nou mobiliari i ordinadors i en les obres d’adequació de les aules per al pròxim curs escolar. A més, s’han preparat uns paquets de material a pressupostar per cada empresa distribuïdora patrocinadora d’ ASELEC. “Una aposta necessària per a la formació”, en paraules de Rafael Castillo.

I Edició dels Premis Sergio Pomar Montahud

La directiva d’ASELEC va fer esment a la presentació el passat 19 de maig de la 1a edició dels premis Sergio Pomar Montahud.  Aquesta iniciativa, promoguda de manera conjunta per totes dues associacions naix amb l’objectiu d’honrar la memòria, el compromís i la dedicació del ontinyentó, mort a l’octubre de 2020.

Aquesta 1a edició comptarà amb dos premis diferents, destinats a posar en valor la iniciativa empresarial i l’excel·lència acadèmica en l’àmbit del nostre sector. ASELEC entregarà un premi al millor projecte de finalització de Mòdul de Grau Superior de Formació Professional realitzat per alumnes i alumnes de Centres de Formació Professional de la província de València, en l’àmbit de les Instal·lacions Elèctriques, Automatització, Telecomunicacions i Energies Renovables. La dotació d’aquest premi serà de 1.000€ en equipament material per al Centre de Formació i 2.000€ per a l’alumne o alumna guanyador, que es repartiran en 1.000€ en metàl·lic, més 1.000€ en un bo formatiu a consumir en cursos promoguts per ASELEC i FEMEVAL.

Galeria fotogràfica de l’esdeveniment:

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.