fbpx

Política de protecció de dades

La informació que conté aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials. Contenen informació reservada que no pot ser difosa.

Li recordem que la seua adreça de correu electrònic juntament amb la informació de caràcter personal que ens haja facilitat i ens facilite d’ara en avant ha sigut incorporada a un fitxer titularitat de l’Associació d’Empreses d’Instal·lacions Elèctriques, Telecomunicacions i Energies Renovables de València la finalitat de les quals és la gestió administrativa de l’empresa. D’acord amb el que es disposa en la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI a l’adreça següent: Avinguda de Blasco Ibáñez, 127, 46022 València. Així mateix, és de la seua responsabilitat comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguen virus informàtics i, en cas que els tingueren, eliminar-los.

FENIE FIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E. Fundación Fenie Energía