fbpx

Aselec

26 Jul 2021

Finder | La importància de l’estalvi energètic en les nostres llars

  • Reduir el consum energètic en les nostres llars ens permetrà que les factures es reduïsquen i que el nostre impacte ambiental siga inferior, convertint les nostres cases en llocs més eficients i sostenibles.

La tarifa elèctrica sempre ha sigut una de les majors preocupacions per a les llars espanyoles. És una cosa lògica, si realitzem un repàs de totes les activitats que realitzem al llarg del nostre dia, veurem com l’energia elèctrica és present en una immensa majoria d’ellas.de aquesta manera, davant la impossibilitat de prescindir en la mesura que siga possible d’ella, trobar maneres de reduir el nostre consum energètic és una de les millors solucions que tenen les famílies per a estalviar uns diners que resulta imprescindible en molts casos.

Aquesta preocupació és una cosa fermament contrastada, amb enquestes sectorials que afirmen que fins a un 69% dels espanyols reconeix que els seus hàbits estan molt influïts per l’impacte que tenen en la butxaca; alguna cosa que no farà sinó incrementar-se arran de l’última modificació de la factura de la llum presentada aquest mes de juny.

La nova tarifa elèctrica, un nou repte per a les llars espanyoles

Des de l’1 de juny de 2021, el preu de la llum ha augmentat significativament el seu cost, especialment en aquelles hores amb una major demanda en les quals s’aconseguirà amb relativa freqüència preus per damunt de 0,24€/kWh, un notable increment malgrat que ja ens trobàvem en màxims històrics en el preu de la llum.

Però les raons per a dur a terme un consum responsable de l’energia van molt més allà de les econòmiques, atés que la generació, el transport, l’extracció i el consum d’aquesta energia també té un gran impacte en el medi ambient.

En definitiva, aconseguir que les nostres llars siguen el més eficient possibles, energèticament parlant, és una cosa que no sols ens permetrà estalviar, sinó que ens permet construir un món més sostenible i sa per al comú de la societat.

Les empreses dedicades al desenvolupament i fabricació de totes aquelles solucions que ens permeten dotar i controlar l’electricitat de les nostres llars són molt conscients d’aquesta problemàtica, per la qual cosa en els últims anys estan concentrant tots els seus esforços a crear productes que no sols siguen més eficients per si mateixos, sinó que també ens ajuden a l’hora de reduir la quantitat d’energia que consumim en el nostre dia a dia.

Solucions per a millorar la nostra eficiència energètica

Finder és un dels millors exemples d’això. Amb seu a Itàlia, l’empresa ha concentrat tots els seus esforços en la producció de relés, temporitzadors i components específics per a instal·lació civil que permeten als seus usuaris fer un consum responsable de l’energia.

Els electrodomèstics, la climatització, la il·luminació i els aparells electrònics són els principals embornals energètics de les nostres llars, per la qual cosa trobar solucions especialitzades, que responguen a les necessitats i característiques específiques de cadascun d’ells, és fonamental a l’hora d’aconseguir una llar el més eficient possible.

Dins d’una cartera de producte amb més de 14.000 referències, podem trobar des d’interruptors horaris, temporitzadors, detectors de moviment i presència, a telerruptors i termòstats, passant pels comptadors d’energia. Totes elles solucions que no sols faran de la nostra llar un entorn el més eficient possible, sinó que també augmenten el seu confort, seguretat i funcionalitat.

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.