fbpx

Aselec

27 Jul 2022

El sector de las instal·lacions va camí d’un canvi estructural que requereix crear treball de qualitat

La transició energètica necessita de l’enteniment entre els centres formatius, empreses i administració per a resoldre amb èxit els reptes 2030.

Espanya té un problema històric amb la generació d’ocupació en general i amb el de qualitat en particular. N’hi ha prou amb mirar les xifres del mercat laboral a la Unió Europea, constatarem que l’ocupabilitat a Espanya viu una realitat que poc o res té a veure amb la majoria dels països del nostre entorn més pròxim. Estem a la cua, molt per davall del que li correspondria a una economia del volum de l’espanyola.A una taxa d’atur elevada se li suma la paradoxa com ja hem denunciat en anteriors publicacions que en el nostre sector com en molts altres es tenen autèntics problemes per a cobrir determinats llocs de treball. Cap una anàlisi profunda i mesures urgents perquè el problema tal com apunten les tendències s’agreuge en els pròxims anys. No hi ha temps que perdre quan les dificultats per a cobrir llocs de treball essencials estan a l’ordre del dia i amenacen amb paralitzar la capacitat productiva de moltes empreses instal·ladores valencianes.

Des d’una profunda anàlisi, una de les primeres conclusions és que ens trobem davant una sèrie de causes estructurals que, encara que conegudes costa buscar solució. Entre elles la relació entre el món acadèmic i les empreses, que són dos components essencials en el procés de creació de llocs de treball. Encara que formalment cada vegada són millors encara falta una major interacció.

Una altra de les causes es deu al dèficit de la indústria en l’economia espanyola en general i valenciana en particular, enfront del sector serveis i que té conseqüències molt greus en la generació d’ocupació de qualitat. Això unit a una crisi vocacional per les matèries tècniques i industrials entre els joves. Els fons Next Generation han de ser una palanca per a relazar la reindustrialització d’Espanya i aquest corrent favorable s’ha d’aprofitar per a donar a conéixer entre els joves les magnífiques possibilitats que hi ha en el teixit industrial en general i molt en particular en el sector elèctric més essencial que mai en la indústria i en l’edificació.

Des d’ASELEC venim des de fa anys detectant aquest problema cada vegada més apressant i és per això que en el seu moment decidim incrementar la nostra cooperació amb els centres d’ensenyament que imparteixen les nostres especialitats.  És important que, entre tots, siguem capaços d’harmonitzar la formació impartida pel món acadèmic amb els requeriments de perfils professionals que estem demandant des del col·lectiu empresarial. La taxa de reposició està en perill. El relleu generacional i la dificultat per a incorporar professionals joves en les empreses instal·ladores és un dels reptes més importants al qual s’enfronta el col·lectiu. El principal relleu generacional ha de provindre d’incrementar el nombre d’estudiants d’FP de les branques electricitat, electrònica, mecatrònica, telecomunicacions i EERR, s i tot comença per despertar vocació des dels alumnes d’ensenyament secundari i aprofitar l’efecte que en els alumnes i en les famílies puga tindre la imminent reforma de la FP.  Encara que cal posar el focus a harmonitzar la formació acadèmica amb els perfils que demanden les empreses, seria un error no buscar altres solucions per a dotar al nostre sector de l’ocupabilitat a més de contribuir al desenvolupament social.

Quan la solució pot estar en saber sumar als nous coneixements dels joves l’experiència dels majors.

Els majors de 50 anys és un dels col·lectius més perjudicats per les característiques del mercat laboral ja que per a aquells que han perdut el seu treball els resulta molt complicat reincorporar-se al món laboral.  No obstant això està situació està cridada a canviar per viàries raons. La societat necessita als “Sèniors”, no podem prescindir de la seua experiència, coneixement i el seu bagatge, encara que implique un procés de “reskilling” reaprenentatge potser més practique que teòric.  Les empreses hauran d’aprendre a combinar l’experiència dels sèniors amb els coneixements dels júniors. Fomentar les relacions intergeneracionals dins de les empreses de la manera adequada pot ser una gran solució per a la productivitat i el futur d’aquestes.

Reconeixement a l’experiència laboral:

Tal com ja vam publicar a l’article https://www.aselec.es/formacion-para-un-sector-con-mucho-futuro/ estem immersos en una reforma estructural de la Formació Professional que ha d’anar acompanyada d’altres mesures com l’aposta de  ASELEC per l’aprenentatge en pràctiques de formació contínua i la coordinació i cooperació que fem esment en aquest mateix article  amb els centres docents que imparteixen les nostres especialitats.Precisament entre les reformes cap a una nova FP recentment hem tingut coneixement a través de la nostra Federació FEMEVAL d’una nova mesura que sens dubte pot ser una solució per a moltes empreses instal·ladores i que des de ASELEC posarem la màxima atenció per a informar i orientar als nostres associats en el seu desenvolupament, com a possibles beneficiaris d’aquesta.

El “Pla Estratègic d’impuls de la Formació Professional” dins del component 20 del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència ha fixat com a un dels seus objectius principals el “Reconeixement y acreditació de las competèncias básiques i professionals adquirides a través de l’experiència laboral”.

Segons el pla existeix al nostre país un elevat percentatge de professionals que, havent-se format a través de la pràctica professional, no disposen d’un reconeixement formal de les seues competències professionals (48% de la població Activa).

És per això que la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha posat en marxa un procediment permanent, per a l’avaluació i acreditació de les unitats de competència professional incloses.

L’objectiu és que qualsevol persona resident en la Comunitat Valenciana, amb experiència laboral i formació no formal suficient en qualsevol de les famílies professionals del Catàleg nacional de qualificacions, però que no dispose de cap títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat relacionat amb aquesta experiència i formació, puga iniciar un procediment per a l’avaluació i acreditació de la seua competència professional segons el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

Més informació consultant a ASELEC i a:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21610&version=red

https://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales/procedimiento-de-acreditacion-de-competencias

Juanjo Catalán Giménez

Consultor empresarial y Coolhunter energètic

Assessor d’ASELEC

 

FENIE FIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E. Fundación Fenie Energía