fbpx

Aselec

18 May 2022

CORONAVIRUS: Reial Decret 286/2022 pel que es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes

El passat dimecres 20 d’abril es va publicar en el BOE el Reial Decreto 286/2022 pel que es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Modificació del supòsits d’obligatorietat de l’ús de mascaretes.

En este document s’indica que les persones de sis anys endavant queden obligades a l’ús de mascaretes en els següents supòsits:

  • En els centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguen a la seua habitació.
  • En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguen en zones compartides.En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers.
  • En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no siga possible mantindre la distància de 1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguen compartits per nuclis de convivents.
En l’entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l’ús de màscares. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hagen d’implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de màscares, si així es derivara de la referida avaluació.

Entrada en vigor: 20 d’abril de 2022.

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.