fbpx

Aselec

13 Oct 2021

Conveni per a crear a València la Xarxa d’Empreses Instal·ladores pel Dret a l’Energia

L’Ajuntament de València ha signat un conveni amb l’Associació d’Empresaris Instal·ladors Elèctrics, Telecomunicacions i Energies Renovables de València (ASELEC) per a col·laborar en l’atenció a les persones en una situació de vulnerabilitat i garantir així el dret a l’energia dels veïns de la ciutat. Per a agilitar l’atenció a aqueixes persones el conveni planteja la creació de la Xarxa d’Empreses Instal·ladores pel Dret a l’Energia.

La nova xarxa la conformaran totes aquelles empreses instal·ladores associades en ASELEC que s’adherisquen voluntàriament per a defensar el dret a l’energia i la lluita contra la pobresa energètica i que es comprometen a assistir a un taller de formació impartit per l’Oficina de l’Energia.

El concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramon, la concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, y el Presidente de ASELEC, Rafael Castillo. Fuente: Valencia Plaza.

Objectius

Els seus objectius principals seran redirigir, tant des de l’Oficina de l’Energia de València com des dels serveis socials municipals, els casos identificats com de vulnerabilitat energètica a les empreses adherides a la nova xarxa, així com facilitar una comunicació directa entre les tres parts per a poder posar solució als casos més urgents.

Un altre dels reptes compartits és conscienciar sobre la importància de la defensa del dret a l’energia de la ciutadania.

Entre els beneficis contemplats en el conveni existeix un descompte del 20% sobre la tarifa habitual que s’oferirà a les persones en vulnerabilitat energètica per a facilitar-los l’accés a l’energia. Es facilita així l’accés a instal·lacions o reparacions elèctriques que són requerides sovint per les persones que atenen des de Serveis Socials i l’Oficina de l’Energia i es combaten alhora situacions que poden suposar estar molt temps sense accés a l’electricitat en una llar.

Assessorament públic

Amb aquest conveni s’incideix en un aspecte treballat des de Serveis Socials i l’Oficina de l’Energia, on s’han atés les necessitats en 223 llars amb 780 persones en situació de vulnerabilitat energètica. El 70% d’aquests casos han acudit a l’Oficina de l’Energia redirigits per Serveis Socials.

L’estalvi mitjà gràcies a l’assessorament públic gratuït de l’Oficina de l’Energia se situa en 322 euros a l’any per llar i un 31% de reducció en la factura energètica, a més de les emissions de diòxid de carboni evitades.

Font: https://www.eseficiencia.es/

FENIEFIECOV Colaboradores ASELEC Fenie Energía Generalitat Diputació de València IVACE U.E.